COL·LABORACIÓ INTEGRAL – ASSESSORAMENT CONTINU

Els serveis que oferim es basen en 4 pilars:
‐ CAPACITAT TÈCNICA, amb enginyers i tècnics qualificats en plantilla,
‐ DISPONIBILITAT, estem operatius 24 hores / 365 dies l’any,
‐ PROXIMITAT, dins la nostra àrea d’actuació a Catalunya i
‐ EXPERIÈNCIA, amb referències dels nostres clients, de fabricants i distribuïdors.

Manteniment

Preventiu, Correctiu, Predictiu, Conductiu, Normatiu, Servei de Guàrdia i Urgències 24 h. dia /365 dies l’any.

Estudis i projectes

Estudis energètics. Auditories. Legalitzacions. Projectes executius. Aixecament de Plànols i Esquemes.

Instal·lacions

Reformes, rehabilitacions, ampliacions, modificacions, adequacions a normatives vigents.

Serveis auxiliars

Fusteria, Serralleria, Pintura, Paleteria, Jardineria, Neteges, etc.